مجموعه بدوفون ، پروسه فرآیند سفارش اینترنتی محصول تا ثبت نهایی محصول و پرداخت اینترنتی را در آسان ترین شکل ممکن برای راحتی و تسهیل مشتریان قرار داده است